Vaderschapstest

Vaderschap Fraude

Weet u wat vaderschap fraude is? Denkt u dat u betrokken zou kunnen zijn bij vaderschap fraude? Wanneer iemand vaderschap fraude pleegt, bewust of onbewust, zijn er vele andere partijen behalve hen die aangetast worden. De man die voorgelogen is, het kind dat van zijn natuurlijke vader ontzegd is, en de natuurlijke vader die het recht om hun kind te kennen en ervoor te zorgen is ontzegd. Als u betrokken bent bij een situatie welke twijfelachtige vaderschap van een kind inhoudt, is het belangrijk dat u alles over vaderschap fraude begrijpt.

Wat is Vaderschap Fraude?

Om vaderschap fraude te kunnen plegen moet een persoon bewust iemand noemen als de vader van een kind terwijl hij weldegelijk weet dat dit niet waar is. Deze handeling wordt vaak gecombineerd met het feit dat de aanklager alimentatie wil ontvangen voor het kind in kwestie. In veel gevallen mondt dit uit in een man die feitelijk niet verantwoordelijk is voor een kind, die dat kind financieel moet onderhouden. De term Vaderschap Fraude betradt de publieke arena laat in de jaren 90, toen activisten in de V.S. en Canada begonnen te vechten voor het recht van kinderen om volledige openbaring te krijgen over hun echte identiteit.  

Het voorkomen van Vaderschap Fraude

Gelukkig hebben mannen tegenwoordig meer opties dan ooit om zich te beschermen tegen vaderschap fraude. Als u betrokken bent bij een geval waarbij er een kind is die van u of niet van u zou kunnen zijn, moet u om een vaderschapstest vragen. Vroeger moest er  om veiligheidsredenen hiermee gewacht worden totdat het kind in kwestie geboren was. Jammergenoeg is dit een wroegende emotionele kwestie voor alle betrokken partijen. Tegenwoordig is Het Prenataal Testen van Vaderschap veiliger dan ooit tevoren. Amniocentesis en chronic villi sampling hebben relatief weinig gevaar voor het ongeboren kind en de moeder. Fetale/DNA testen zijn zelfs beter omdat ze helemaal geen risico hebben.  

Uw Wettelijke Rechten

In de meeste landen hebben mannen rechten als het gaat om de vaderschap van een kind. Als u getrouwd bent met de moeder van een ongeboren kind wordt het aangenomen dat u de vader bent van dat kind, totdat anders wordt bewezen door middel van DNA testen. Dit betekent ook dat u gedurende die tijd financieel verantwoordelijk bent voor dat kind. Ervan afhangende van het land waarin u leeft, zou u wel of geen wettelijk verhaal kunnen doen op alle gelden die u aan het kind heeft besteed voordat vaderschap vastgesteld werd.  

Naast het huwelijk, wordt vaderschap ook aangenomen wanneer een man vrijwillig zijn naam zet op de geboortecertificaat van een kind. Dit is het geval in de meeste beschaafde landen. Als u op een bepaald moment nadat u het certificaat heeft getekend voelt dat u voorgelogen bent geworden en dat u het slachtoffer zou kunnen zijn van vaderschapsfraude, kunt u DNA testen aanvragen. Maar, ervan afhangende van waar u leeft en de tijdsperiode waarbij u het kind zowel emotioneel en financieel heeft ondersteund, zouden de resultaten wettelijk geen verschil maken. U zou nog steeds verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor dat kind totdat ze volwassen zijn.

Niet Traditionele DNA Monsters

We hebben allemaal die detective shows gezien op t.v. waarbij ze een verdachte van een misdaad achtervolgen om een artikel te krijgen voor het doen van een DNA test. Heb je je ooit afgevraagd hoeveel waarheid er achter die shows schuilt? Er zijn artikelen die we iedere dag gebruiken die onze biologische voetafdruk dragen. Veel van deze artikelen kunnen verzameld worden met als doel het uitvoeren van DNA testen.

Artikelen met DNA Er zijn veel situaties die kunnen voorkomen waarbij de vaderschap van een kind of individu in twijfel is. Deze situatie zou zeer gevoelig kunnen zijn en misschien wil je de betrokken partijen niet alarmeren. Als je vrije toegang hebt tot deze partijen kun je een artikel nemen om het te laten testen op vaderschap. Dit is natuurlijk niet de ideale manier om het ouderschap van een kind te kunnen bevestigen. Maar, als er geen andere manier is dan is dit voor de meeste mensen beter dan niets.

Artikelen met DNA afdruk De meesten van ons zijn zeer trots op onze tanden. We borstelen, flossen en spoelen om onze tanden glanzend schoon te behouden. Waar we niet aan denken is het feit dat hoe vaker we onze tanden borstelen, hoe groter de DNA afdruk is die we achterlaten op onze tandenborstel. Een tandenborstel die alleen door ��n enkele persoon gebruikt is geworden, is een voortreffelijke bron van DNA monsters. Denk erover na, het is bijna identiek als de zwabbers die ze gebruiken bij open DNA testen. Om een tandenborstel voor DNA testen op te sturen, moet je de haren van de borstel niet aanraken, en laat het borstel winddrogen voordat je het in een plastic zakje stopt om te posten.

Enveloppes en postzegels zijn twee alledaagse artikelen die gebruikt worden voor DNA testen. Het is eigenlijk heel logisch als je erover nadenkt. Wanneer een persoon een brief stuurt likken ze het enveloppe vaak voordat ze het dichtplakken en als ze geen zelf-plakkende zegels gebruiken, likken ze die ook. Wees er zeker van dat de artikelen inderdaad gelikt waren, voor ze te verzenden om getest te worden voor DNA.

Een van de beste alledaagse artikelen die gebruikt kan worden voor DNA testen is kauwgum. Maar de kauwgum monster moet puur zijn en niet gecontamineerd. Pas er goed op om de kauwgum niet aan te raken met je blote vingers, pak het op met schoon plastic en plaats het in een schoon plastic zakje.

Roken is niet alleen een gewoonte die doodt, het kan ook iemand betrappen op vaderschap. Sigaretpeukjes bevatten DNA bewijs. Hoe meer de sigaret gerookt is, hoe meer DNA bewijsmateriaal het bevat. Om een sigaret op te sturen als DNA bron, moet je verschillende vaak gerookte peukjes zoeken die alleen door de persoon in kwestie gerookt zijn geworden.

Het Kiezen Van Een DNA Laboratorium

Als u de diensten van een DNA lab nodig heeft, is het belangrijk dat u de goede kiest. Om de goede DNA test laboratorium te kiezen moet u weten waarnaar u aan �t zoeken bent. Onderstaand advies zal u helpen bij het uitkiezen van een geaccrediteerde en achtenswaardige DNA test lab.

  1. Baseer uw keuze van een DNA test centrum nooit op geld. Goedkope DNA test centra bieden resultaten aan die niet zo betrouwbaar zijn, en al zouden de resultaten accuraat zijn, ze houden meestal geen stand in rechtzaken.

  2. Vindt een lab die gespecialiseerd is in het testen van DNA. De lab zou zelf de monsters moeten afnemen en ze moeten het werk doen in hun eigen test faciliteiten.

  3. Vraag de DNA test lab wat hun track record van accurate resultaten is. Onderzoek ook of hun DNA resultaten stand houden in rechtzaken. Onderzoek ook of ze het testen herhalen op ieder monster om de accuraatheid van hun resultaten te garanderen.

  4. Als u een online of postorder DNA test lab aan het overwegen bent, moet u heel erg voorzichtig zijn. Ten eerste moet u de online of postorder DNA lab net zo grondig onderzoeken als u een lab zou onderzoeken die u persoonlijk bezoekt. Dan moet u zich ervan verzekeren dat de lab een echt adres heeft en geen p.o. box. Dit verzekert dat u aan het handelen bent met een echte lab en geen tussenpersoon.

  5. Het belangrijkste om te onderzoeken voordat een DNA test lab gekozen wordt is hun accreditatie. Dit is het geval zowel wanneer u een lab aan het kiezen bent die u persoonlijk gaat bezoeken of een lab die u op afstand gaat gebruiken. Een achtenswaardige DNA test lab zou geaccrediteerd moeten zijn door een organisatie van derden. De meest voorkomende accreditatie voor DNA test labs is van de Amerikaanse Associatie van Bloedbanken.

Het Vaderschap In New York

Wanneer wettelijk vaderschap is vastgesteld, krijgt een vader uitvoerbare rechten en verantwoordelijkheden jegens zijn kind. Deze wettelijke vaderschap kan op drie manieren vastgesteld worden:

    * Huwelijk. De Staat van New York neemt aan dat de man de vader is van alle kinderen die binnen het huwelijk zijn geboren, behalve wanneer er anders bewezen wordt.

 

    * Bevestiging. Wettelijke vaderschap kan vastgesteld worden door schriftelijke bevestiging op een wettelijk document.

 

    * Rechterlijk Vonnis. Wettelijke vaderschap kan vastgesteld worden door middel van een rechterlijk vonnis nadat het bewijs de bewijslast heeft geleverd.

 

Wettelijke procedures om vaderschap vast te stellen worden in het rechtbank voor gezinsaangelegenheden bepaald. Ze beginnen wanneer een partij een geverificeerde petitie bij het gerecht indient. De man van een wettelijk getrouwde vrouw zou in de meeste gevallen als een partij bij de gerechtelijke acties worden genoemd.

De betrokken partijen zullen een rechtszitting plaatswonen. Op dat moment zullen ze de optie hebben om het vaderschap van het kind in kwestie aan te nemen of te weigeren. Het aannemen van vaderschap betekent dat er geen vaderschapstest zal plaatsvinden. Zodra een partij voor het gerecht vaderschap aanneemt is het wettelijk bindend. Het is moeilijk om deze aanname later af te wijzen.  

Als de partij die als de aangenomen vader wordt genoemd er niet mee eens gaat, zal het gerecht DNA testen bevelen. Zelfs als de DNA testen een mogelijkheid van vaderschap aanduiden, kunnen ze nog steeds aangevochten worden. In zulke gevallen wordt er een zitting gehouden om het bewijs verder te onderzoeken. Als de mogelijkheid van vaderschap meer dan 95% is, dan neemt het recht van New York aan dat er sprake is van legale vaderschap. Gedurende een zitting moet de man bewijzen waarom dit niet het geval is.  

Het moet opgemerkt worden dat DNA testen het vaderschap nooit voor 100% kunnen bewijzen. DNA testen worden gedaan door middel van een chemische analyse die eiwitten vergelijken. Het aantal eiwitten die kloppen determineert een mogelijkheid van vaderschap, maar nooit op 100%. Hoewel je DNA resultaten kunt aanvechten is het moeilijk en duur om dit te doen.  

Estoppel

In sommige gevallen kan een partij het recht om vaderschap te weigeren geweigerd worden. Dit wordt gegeven gebaseerd op uitspraken of gedrag in het verleden. Bijvoorbeeld, als een partij eerder het vaderschap heeft aangenomen, kan hij door middel van estoppel belet worden om het vaderschap te weigeren in toekomstige zittingen.

Verjaringswet

De Staat van New York staat de moeder toe om vaderschap vast te stellen gedurende en na haar zwangerschap, totdat het kind in kwestie 21 wordt. Na de leeftijd van 21 te hebben bereikt, kan vastgesteld worden of alimentatie was betaald �f dat het vaderschap was aangenomen door de beweerde vader.

Het Testen Op Broerschap of Zusterschap

De redenen waarom personen een broerschap of zusterschapstest eisen of willen, verschillen van persoon tot persoon. De twee personen zouden weten dat ze dezelfde moeder delen, maar ze zijn er niet zeker van dat ze dezelfde vader delen. Aan de andere kant, zou een persoon niet zeker zijn over de identiteit van hun vader, waardoor ze een van de biologische kinderen van de aangenomen vader vragen om mee te doen aan een DNA test. Als deze test bewijst dat ze halfbroers of halfzussen zijn, dan weet de persoon in kwestie dat de aangenomen vader inderdaad zijn biologische vader is.  

Welke de reden ook mag zijn voor het aanvragen van een Broerschap of Zusterschapstest, de redenen zijn altijd fascinerend en vaak levensveranderend. Dit is de reden waarom de meeste organizaties testen aanbieden die naar huis kunnen worden gestuurd. De personen kunnen ze in hun priv�-sfeer doen en per post opsturen. Dit soort broerschap en zusterschapstest staat bekend als een �binnenshuise� test, welke, vanwege de manier waarop het uitgevoerd wordt, niet gebruikt kan worden als legaal bewijs. Als een broerschap of zusterschapstest vereist is voor wettelijk gebruik, dan moeten de monsters verzameld worden door een medische beoefenaar en die ze ook naar het laboratorium stuurt.  

De monsters zijn gewoon wang (mond) uitstrijkjes, gemaakt van syntetisch Dacron, wat erg lijkt op watten, maar die de cellen die nodig zijn voor de test veel beter behoudt. Het enige wat de deelnemers moeten doen is een zwabber aan de binnenkant van hun linkerwang wrijven, en de andere zwabber aan de binnenkant van hun rechterwang. Elke zwabber moet dan gezegeld worden in een enveloppe, gemarkeert en naar het laboratorium gestuurd worden om te testen. De meeste broerschap of zusterschapstesten kan via de website van een agentschap of bedrijf gekocht worden, hoewel het vaak ook mogelijk is om ze telefonisch, via email of per post te bestellen. Wanneer de zwabbers verzonden zijn, duurt het meestal 3 tot 5 werkdagen voordat de resultaten teruggestuurd worden. Het bedrijf vraagt de klant meestal op welke manier ze deze resultaten willen ontvangen, gezien dat het gaat om een gevoelige kwestie.  

Er zijn twee algemene soorten van broerschap of zusterschapstesten � de eerste is een test om te zien of twee broers of zussen volledige broers of zussen zijn (b.v. dat ze dezelfde Moeder en Vader delen). De tweede test is om te zien of de twee personen halfbroers of halfzussen zijn (b.v. dat ze een ouder delen maar niet beide). In het geval van de tweede test wordt de bekende gedeelde ouder ook aangemoedigd om deel te nemen aan de zwabbertest omdat dit het personeel van de lab toestaat het DNA van die persoon te elimineren van het DNA van de broers en zussen en zo meer uitsluitend resultaat te produceren. Als dit niet mogelijk is, wordt de test net als gewoonlijk gedaan, maar de resultaten zullen niet zo betrouwbaar zijn.  

Het doen van een broerschap of zusterschapstest kan als een levensveranderende ervaring voelen voor de betrokken partijen, maar wat ze niet weten is dat deze soort testen erg vaak gebeuren. Dit soort genetische test is een van de meest accurate, betrouwbare en niet-intrusieve manieren om tegenwoordig bloedrelaties te bepalen.

Prenataal Testen

DNA testen lijken vandaag de dag net zo routine als het invullen van een geboorte-akte. Dit is echter helemaal niet waar. In veel gevallen zijn DNA testen invasief en gevaarlijk. Dit is vooral het geval bij sommige gevallen van prenatale DNA testen. Voordat je ermee eens gaat, of iemand vraagt om eens te gaan, met een prenatale DNA test moet je alles over de procedure weten en ook weten welke opties er zijn voor het testen.  

Als er twijfel bestaat over het vaderschap van een kind, zal het uitvoeren van een vaderschapstest jij en de desbetreffende partijen een definitief antwoord geven over wie de vader van je kind is. Je kunt natuurlijk wachten totdat het kind geboren is om deze test te doen. Een heleboel mensen willen echter niet wachten totdat het kind geboren is om het vaderschap te kunnen bevestigen. Als je ervoor kiest om prenataal het vaderschap te testen, heb je drie opties tot je beschikking om DNA materiaal van je ongeboren kind te verzamelen:

    * Chronic Villi Sampling (CVS);     * Amniocentesis;     * Foetale Cell/DNA

 

Chronic Villi Sampling

Als er vanaf het begin van je zwangerschap of heel vroeg in de zwangerschap er vragen bestaan over het vaderschap van je kindje kun je Chronic Villi Sampling kiezen als je DNA collectie methode. Dit soort prenatale vadeschapstest neemt plaats tussen de 10de en 13de week van de zwangerschap. Als je deze methode besluit te gebruiken, zal je dokter een klein monstertje van je placenta moeten nemen. Het placenta is de membraan die de baby omringt terwijl het in je uterus is. Het is hun levenslijn vanaf het moment van conceptie tot de bevalling. Om een DNA monster te kunnen verkrijgen wanneer de CVS methode wordt gebruikt, moet je dokter het transcervicaal of transabdominaal doen.

De meeste experts zijn het erover eens dat deze methode relatief veilig is. Echter, sommige onderzoeken hebben bewezen dat er een miskraam ratio van 1% is bij deze procedure.

Amniocentesis

Amniocentesis is een van de bekendste manieren om DNA te verzamelen voor prenatale vaderschapstesten. Deze verzamel methode neemt plaats tussen de 14de en 24ste week van zwangerschap.

Als je deze methode kiest, zal je dokter een monster moeten nemen van je vruchtwater. Vruchtwater is het vloeistof dat in de zak zit die je baby omringt. Dit vloeistof kan verkregen worden door het invoeren van een naald in je buikwand. Deze methode brengt ook een klein beetje risico met zich mee, maar de experts geloven dat het veiliger is dan de CVS methode.

Foetale Cell/DNA

De veiligste manier om DNA materiaal te verzamelen van je ongeboren baby bij het doen van een prenatale vaderschapstest is het gebruik van de Foetale Cell/DNA methode. Deze methode gebruikt alleen het bloed van de moeder en de vader(s) om DNA resultaten te verkrijgen. In tegenstelling tot CVS en Amniocentesis, is er bij deze methode van DNA verzameling absoluut geen risico dat je ongeboren baby letsel oploopt, het brengt het baarproces niet op gang en je kunt er ook geen miskraam van krijgen. Deze test gebruikt de foetale cellen die overvloedig aanwezig zijn in de bloedstroom van de moeder als een monster om de prenatale vaderschapstest uit te voeren. De enige vereiste van deze test is dat je minstens 13 weken zwanger moet zijn en het geeft net zo�n accuraat resultaat als zowel de CVS en de Amniocentesis.

Moederschapstest

Een zwangerschaps test is een specifiek type van genetische tests die een eenvoudige DNA-test uitgevoerd in een laboratorium met behulp van monsters van zowel moeder en kind, en de vader indien mogelijk Betrekt. Deze test wordt gebruikt om te bepalen of de single is, in feite, de biologische moeder en de vraag of de twee personen zijn bloed verwant.

De redenen voor nodig of willen hebben een zwangerschaps test uitgevoerd zijn niet altijd prettig, sommige vermoeden dat hun moeders zijn baby ‘switched’ met een ander kind in de kraamafdeling kort na de geboorte en anderen zou willen bevestiging het is in feite dat hun Zij dragen biologische baby na te hebben gehad in-vitro fertilisatie behandeling. Anders worden moederschap testen AANGEHOUDEN meestal uitgevoerd voor kinderen die willen bevestigen dat ze hun biologische moeder gevonden. In ieder geval, moederschap testen Betrek een eenvoudige en niet-ingrijpende procedure fantastisch die geven betrouwbare resultaten.

Net als de meeste andere vormen van DNA-onderzoek, de monsters die nodig is om naar het laboratorium te sturen voor een zwangerschaps-Betrek buccale mond wattenstaafje of een meer específicamente om swab gesteriliseerde ‘Dacron synthetische’. Deze speciaal ontworpen apparatuur wordt in plaats van een wattenstaafje gebruikt omdat het Behoudt de wang cellen veel effectiever. Bij sommige tests Deze swabs kunnen worden genomen op in het huis en via de post verstuurd naar het laboratorium, de testresultaten TENZIJ worden gebruikt in een gerechtelijke procedure, in welk geval ze moeten worden genomen door een arts, verpleegkundige of andere medische professional. Alles wat nodig is voor de buccale swab moet worden genomen uit zijn pakket, wreef tegen de binnenkant van de wang (de meeste tests zullen twee swabs sturen voor elke persoon, voor hun links en rechts wangen) en verpakt in enveloppen die opslag wattenstaafje Zorg Ze zijn niet geknoeid Dat Met daarmee verontreinigd zijn of door confounding DNA.

Er zijn nog enkele organisaties en agentschappen vereisen bloedmonsters aan die hun moederschap testen, maar dit is een praktijk grotendeels achterhaald. DNA-onderzoek of ‘genetische vingerafdruk’ is een volledig betrouwbaar en veel aangenamer manier voor ouders identificatie uit te voeren.

Maternale tests zijn anders dan andere DNA-tests op een bepaalde manier, is het Aangemoedigd voor een monster te nemen van de vader ook. Het doel van dit is voor de medewerkers van het laboratorium om te kunnen het DNA uit te roeien van de vader en op dat van de moeder te concentreren. Terwijl de afwezigheid van een uitstrijkje van de vader maakt geen de test niet minder betrouwbaar de moeder, het helpt gewoon het personeel en in staat kan stellen de resultaten sneller worden geretourneerd.

Genetische testen van dit soort resulteert in 99,999% nauwkeurigheid en om welke reden is het nodig of gewenst, het kan blijken te zijn een leven veranderen proces. Dit leven verandert procedure duurt slechts een week te voltooien, is opmerkelijk niet-intrusieve en vaak zeer betaalbaar. Het kan een van de minst voorkomende vormen van DNA-onderzoek, vaderschap testen of Vergeleken met siblingship tests, maar dat maakt het niet minder betrouwbaar of niet minder belangrijk.

MLA Typering

De term �MLA Typering� doet referentie naar een proces welke determineerd of een persoon anti-lichamen heeft welke tegen een donor orgaan zullen strijden. MLA staat voor het Menselijk Leukocyte Antigen, een systeem die binnen het immuunsysteem werkt. Deze anti-genen reguleren de cellen die het lichaam in staat stellen haar eigen weefsel te herkennen en alternatief  lichaamsvreemde objecten af te wijzen.  

Voordat een persoon een donor orgaan kan aanvaarden is het hoogst aanbevolen dat ze een MLA typeringsproces doen. Als het niet gedaan wordt, en de persoon inderdaad het MLA heeft, dan zal het getransplanteerde orgaan of het orgaan dat via de donor gegeven werd, afgewezen worden en vroegtijdige dood kan mogelijk gebeuren.  

Tegenwoordig is MLA typering een hoogst gedetailleerd en geraffineerd proces welke een bloedmonster vereist van de persoon die een donor orgaan, bloedtransfusie, huid transplantatie of beenmerg transplantatie zal ontvangen. Het bloedmonster wordt opgesplitst om het serum te onthullen. Deze bevat de antigenen van die specifieke persoon. Dit serum wordt dan verwaterd en de antigenen kunnen door een professioneel onderzocht worden. Forensische wetenschappers die training hebben ontvangen op het gebied van MLA typering kunnen determineren of het serum MLA bevat en of een orgaan door het lichaam aanvaardt of afgewezen zal worden.

Het Menselijk Leukocyte Antigen wordt op de oppervlakte van alle cellen binnen het lichaam gevonden, dus als ze gevonden worden in het bloed dan zal alle orgaan transplantatie geen succes hebben. Soms is het mogelijk om de mogelijkheid te determineren dat een persoon MLA�s heeft door ook naar de cellen van hun broers en zussen te kijken. Omdat MLA van beide ouders ge�rfd wordt, bestaat er een kans van 1 op 4 dat de persoon het antigen heeft als hun broer of zus het ook heeft.  

In zeldzame gevallen is het Menselijk Leukocyte Antigen nuttig bij het bestrijden van Auto-Immuun ziekten en MLA typering wordt hierom gedaan. Tevens stoot het lichaam van bepaalde vrouwen die van hun fetus af, omdat de MLA�s het weefsel van het ongeboren kind als lichaamsvreemd en derhalve een gevaar beschouwen. Als de moeder of ander vrouwelijk familielid van de vrouw ook deze conditie hadden, dan zouden zij een MLA typering willen doen om vast te stellen of dit ook bij hen zal kunne gebeuren als ze zwanger raken.  

Het MLA Typering proces lijkt op het DNA Profilering proces en genetische vingerafdrukken, behalve dat het een bloedmonster vereist, terwijl veel van de anderen spuug of wanguitstrijkjes aanvaarden. Het kan een proces zijn dat niet algemeen bekend is, maar het is een uitermate belangrijk proces voor zowel de familieleden als degenen die MLA Typering ondergaan. Het kan zelfs het verschil tussen leven en dood aangeven.

Tweeling Zygositeit Test

Wanneer tweelingen geboren zijn en zelfs wanneer ze nog in de buik zitten, is het niet altijd duidelijk of ze monozygoot (identiek) of dizygoot (twee-eiig) zijn. De term monozygoot betekent dat beide embryo�s van ��n ei oftewel �ovum� zijn ontsprongen terwijl de term dizygoot betekent dat iedere embryo van een afzonderlijk bevrucht ei ontsprongen is.

Een manier om te determineren of een paar tweelingen identiek of twee-eiig is, is door hun DNA te onderzoeken. De test, ook bekend als �Tweeling Zygositeit Test� vereist een zwabber monster van iedere tweeling. Dit monster wordt dan naar de lab gestuurd om getest te worden en de resultaten die terugkomen determineren wat voor soort tweeling de twee baby�s, kinderen en zelfs volwassenen zijn.

Het is algemener dat een paar tweelingen dyzigoot is, 28 van de 1000 geboortes in de V.S. zijn dit soort tweelingen, terwijl monozygotische tweelingen alleen 3 van deze 1000 bevallingen opmaakt. Dit betekent dat het merendeel van monsters welke verstuurd worden en getest worden in de lab terugkomen met de uitspraak dat de patienten van twee verschillende bevruchtte eieren zijn ontstaan maar sommige tweelingen en ouders wensen soms om diverse redenen te weten of een paar tweelingen anders monozygoot is.

Het merendeel van deze testen worden gedaan simpelweg om de vraag te beantwoorden en gemoedsrust te geven. Tenslotte, ik ben er zeker van dat je zou willen weten of je bijna 100% van je DNA met je broer of zus deelt of niet. Andere redenen voor deze test kunnen voorbereiding voor toekomstige gezondheidsproblemen zijn; identieke tweelingen zijn perfecte donors voor bloed, beenmerg en zelfs organen als hun broer of zus ziek zou worden. Sommige tweelingen of ouders van tweelingen hebben ook testen nodig voor legale redenen (b.v. voogdij of immigratie).

De daadwerkelijke testresultaten worden meestal in minder dan een week teruggestuurd van de lab en ze zijn zeer betrouwbaar. De tweeling zygositeit test zelf houdt simpelweg in dat een steriele katoenen zwabber (ook bekend als �Dacron synthetische zwabbers�) aan de binnenkant van de wang (twee voor elke tweeling en iedere kant van hun wangen, links en rechts) worden gewreven om cellen te verzamelen. Deze zwabbers moeten dan secuur worden verpakt in zwabber opslag enveloppes en naar de lab gestuurd voor testen. Sommige agentschappen staan je toe om je eigen zwabbers op te sturen als de testen simpelweg bedoeld zijn om nieuwsgierigheid te bevredigen maar in legale gevallen moeten de zwabbers door een medische professioneel zoals een dokter of verpleegster gedaan worden.

Deze opmerkelijke simpele en niet-intrusieve test kan opmerkelijke resultaten leveren. Sommige tweelingen ontdekken dat terwijl ze jarenlang dachten dat ze twee-eiig waren vanwege hun individuele verschillen, ze in feite meer DNA delen dan ze dachten omdat ze eigenlijk monozygoot zijn en uit dezelfde bevruchte cel kwamen. Een van de beste dingen van dit soort test is dat het thuis gedaan kan worden en de resultaten kunnen binnen een week terug zijn, dus er zijn geen ziekenhuisbezoeken en het gehele proces is zeer priv�.

DNA Analyse Voor Tweelingen

Het kan een emotionele gebeurtenis zijn als u zich aan het afvragen bent of u de vader bent van een kind, of als u zich aan het afvragen bent wie de vader van uw kind is. Als je ook nog eens hoort dat de zwangerschap tweelingen zal voortbrengen wordt de situatie nog ingewikkelder dan eerder gedacht. Tweelingen maken het testen op DNA een beetje ingewikkelder en er zijn een aantal dingen die in overweging moeten worden genomen.

Het feit dat een tweeling identiek of twee-ei�g is, maakt een reusachtig verschil wanneer het gaat om het testen van DNA en tweelingen. Identieke tweelingen maken het DNA testen gemakkelijker als het om het testen van meerderen gaat, omdat ze dezelfde DNA opmaak hebben. Twee-ei�ge tweelingen zijn een beetje ingewikkelder omdat er zeldzame gevallen zijn waarbij twee-ei�ge tweelingen verschillende vaders kunnen hebben. Het wordt geschat dat 1 op de 12 twee-ei�ge tweelingen bekend staan als twee-vaderlijk, dus ze hebben niet dezelfde vader.  

Wanneer u een DNA test doet bij identieke tweelingen, moet u ze toch samen testen. De tweelingen moeten eerst elk een monster leveren en deze monsters moeten dan vergeleken worden om te confirmeren dat ze inderdaad identiek zijn. Daarna moet het DNA monster van de vader vergeleken worden met het genetisch profiel van de tweeling. In wettelijke gevallen eist het gerecht dat het DNA van de vader vergeleken wordt met die van beide kinderen, ongeacht of hun DNA identiek is.  

Wanneer het gaat om twee-ei�ge tweelingen zijn er enkele stappen die genomen moeten worden om de DNA test goed uit te voeren. U moet natuurlijk het testen op DNA beginnen door een monster van elk van de tweeling, de moeder en de mogelijke vader af te nemen. Dit zal bepalen of hij de vader is van beide tweelingen, ��n van de tweeling, of geen van de twee. Als gedurende de eerste fase van het DNA testen van twee-ei�ge tweelingen wordt gevonden dat de mogelijke vader de vader van beide kinderen is, dan is het niet nodig om verder te gaan. Dit zal echter niet voor iedereen het geval zijn. De resultaten zouden natuurlijk kunnen bewijzen dat hij niet de vader is van geen van beiden, maar ze kunnen ook bewijzen dat hij de vader is van ��n van de tweeling en niet van de ander. In beide gevallen zou u door moeten gaan met het testen van de volgende persoon om het vaderschap van ��n of allebei de tweelingen te determineren.  

Gelukkig is er geen tweede monster nodig van de kinderen of moeders die betrokken zijn bij het meermalig testen op DNA. Dit blijft het geval, ongeacht van het aantal vaders dat u heeft getest. Zolang de goede procedure wordt gevolgd tijdens het verzamelen, kan het origineel monster meermalig worden gebruikt.

De Accuraatheid van DNA Testen

Er zijn twee soorten DNA testen, eentje wordt PCR genoemd en de andere heet RFLP. Voordat je jezelf begint te informeren over DNA testen is het belangrijk om te weten wat deze testen zijn en hoe accuraat ze zijn. Dit zal je in staat stellen het proces beter te begrijpen.

De RFLP DNA test is de eerste daadwerkelijke DNA test die uitgevoerd werd. RFLP is de afkorting van Restriction Fragment Length Polymorphsim (Restrictie Fragment Veelvoudige Lengte). RDFL testen vereisen meestal een bloedmonster, maar in sommige situaties kan een afstrijkje van de binnenwang gebruikt worden. In sommige gevallen wordt RFLP testen nauwkeuriger bevonden dan PCR testen. Dit is omdat deze soort test meer informatie over het vaderschap geeft.

De PCR DNA test is de methode die tegenwoordig meer gebruikt wordt. PCR is de afkorting van Polymerase Chain Reaction (Polymerie Kettingreactie). Deze testvorm vereist in de meeste gevallen alleen een uitstrijkje van de binnenwang als DNA monster. Deze is de manier die de voorkeur heeft omdat het sneller is. Maar, deze soort DNA test bekijkt alleen tussen 6 en 9 tekens. Dit betekent dat de test minder informatie verschaft dan zijn voorganger, de RFLP.

Omdat PCR testen vaker worden gebruikt dan RFLP testen, is het belangrijk dat je weet hoe het werkt. PCR testen neemt de voorziene DNA monster en examineert het zeer zorgvuldig door het te vergroten en te vermeerderen. Deze methode is de verkozen methode wanneer er alleen een kleine DNA monster beschikbaar is of wanneer het monster aangetast of beschadigd is geworden. Gedurende het proces wordt het monster verwarmd, primers worden toegevoegd en dan wordt het monster afgekoeld.

De meeste laboratoria bieden niet langer RFLP DNA testen aan. Dit is omdat in de meeste gevallen PCR DNA testen net zo accuraat zijn en de resultaten worden sneller gegeven. RFLP testen worden alleen gebruikt in gevallen waarbij het DNA dieper onderzocht moet worden.

DNA Profilering

Het proces dat betrokken is bij het lezen van data welke de DNA van een individu vertoond, staat bekend als �DNA Profilering�. Het zijn meestal forensische wetenschappers die getrained worden om deze data te kunnen lezen en resultaten eruit kunnen trekken. Het is een proces die gebruikt wordt in genetische vingerafdrukken, wettelijke procedures en wetenschappelijk onderzoek in de menselijke genoom.

Om het Genetische Profilering proces te beginnen heeft een forensische wetenschapper een monster van de DNA van de persoon nodig. Dit kan op een aantal manieren verkregen worden, meestal door middel van bloedtesten, het nemen van een haar van de individu of een wanguitstrijkje, waaruit dan een uniek DNA profiel kan worden samengesteld. Dit proces is erg nieuw in de wereld van de wetenschap en het werd pas in 1984 ontdekt door Dr. Alec Jeffreys. Sinds dan is het wereldwijd de meest voorkomende en algemeen gebruikte genetische vingerafdruk systeem geworden.

DNA profilering is echter niet helemaal ongecompliceerd, omdat op het eerste gezicht de meeste menselijke DNA volgordes hetzelfde lijken. Daarom moeten forensische wetenschappers de VNTH (variabele nummer tandem herhalingen), welke op een chromosoom liggen, verwijderen omdat ze samenhangen op een manier die uniek is voor die individu. De VNTH�s worden vertoond met gebruik van een aantal technieken, inclusief vloeien (oftewel �zuidelijk� vloeien zoals het technisch bekend is), bekende variaties vergroten om gekleurde vlekken op kaarten te produceren en �multiplexing� (het gebruik van lichtgevende verf om de VNTH�s te identificeren).

De vloeitechniek wordt tegenwoordig niet veel gebruikt omdat het maanden kan duren voordat de resultaten bekend zijn, maar de PKR (Polymerase Ketting Reactie) analyse techniek welke gebruikt wordt v��r bijna alle DNA Profileringen. Het systeem houdt in dat een enzyme wordt toegevoegd welke zich aan de DNA vastbindt en het vermenigvuldigd, daarna wordt het mengsel verwarmd tot 200� C voor het af te koelen. Deze stap wordt 30 keer herhaald totdat er genoeg DNA gevormd is om het op een passende wijze te kunnen analyseren.

Genetische vingerafdrukken of DNA profilering is erg betrouwbaar, doch niet 100%. Er zijn zeldzame gevallen waarbij personen 2 afzonderlijke maar complete DNA sets hebben (deze mensen staan bekend als �Chimera�s�) en hun DNA kan erg verwarrende resultaten opleveren die fout lijken.

DNA profilering is een controversieel proces omdat sommige DNA banken de profielen van onwetende personen behouden. Sommige mensen vinden dit een inbreuk op mensenrechten en een stap naar een totalitaire gemeenschap, maar anderen vinden dat DNA profilering een compleet nuttig en onbetwistbaar nuttig proces is welke het leven van personen kan veranderen die niks van hun verwanten weten of van hun genetische opmaak.